Coral a Mataró

L’Associació Saó Psicologia impulsa una nova coral a Mataró. Cantarem un repertori variat: clàssics catalans, cançons tradicionals de Nadal, gòspel, música moderna…

L’objectiu de la coral és cercar un refugi on connectar amb la música i amb els companys en un ambient amistós i proper. La coral està oberta a tothom. Cantar per guarir-nos, per acompanyar-nos i fer teràpia colectiva sense parlar, només respirant amb la música.

T’hi apuntes?

Assagem cada 15 dies.

(Castellano abajo)

(English below)

Photo by Thirdman on Pexels.com

La Asociación Saó Psicologia impulsa una nueva coral en Mataró. Cantaremos un repertorio variado: clásicos catalanes, canciones tradicionales de Navidad, góspel, música moderna…

El objetivo de la coral es buscar un refugio donde conectar con la música y con los compañeros en un ambiente amistoso y cercano. La coral está abierta a todos. Cantar para curarnos, para acompañarnos y hacer terapia colectiva sin hablar, sólo respirando con la música.

Te apuntas?

Ensayamos cada 15 días.

Saó Psicologia Association promotes a new choir in Mataró. We will sing a varied repertoire: Catalan classics, traditional Christmas songs, gospel, modern music …

The aim of the choir is to find a refuge where to connect with the music and with the companions in a friendly and close atmosphere. The choir is open to everyone. Sing to heal us, to accompany us and do collective therapy without speaking, just breathing with music.

Do you join?

We rehearse every 15 days.