Sobre nosaltres

Photo by PhotoMIX Company on Pexels.com

L’Associació està formada per tres socis fundadors: L’Àlex, el Sergio i la Cristina.

L’Àlex és el secretari. El Sergio és el tresorer. La Cristina és la presidenta.

Terapeutes

Cristina Mas Santaló. Psicòloga col·legiada número 27.264