Cohabitatge

L’objectiu de la iniciativa és trobar una persona compatible amb qui conviure de forma indefinida. Requereix que s’estableixin uns termes inicials que s’aniran revisant periòdicament.

Aquest és un servei sense cost que ofereix l’Associació Saó Psicologia, que inclou:

  • un banc de persones interessades,
  • la intermediació per establir els contactes inicials i firmar l’acord de conviviència
  • el seguiment periòdic de la convivència amb mediació d’una psicòloga, si és necessari.

La convivència només s’inicia en el cas que les tres parts (convivent 1, convivent 2 i psicòloga de l’associació Saó Psicologia) vegin compatibilitat i firmin un acord relatiu als termes de la convivència.
L’acord de convivència inclou:

  • aspectes econòmics,
  • logística de les tasques de la llar,
  • les intencions convivencials respecte al temps compartit
  • altres termes que vulguin incloure les parts

Més informació i inscripcions a saopsicologia@gmail.com